Tag Arkiv: FO 2001-07

Orimliga miljösanktionsavgifter drabbar nyföretagare

Oskäliga miljösanktionsavgifter drabbar företagare Den 21 februari 2001 beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala att påföra Huset Bror August HB en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor för att en handling …