Tag Arkiv: FO 2001-013

Skattelagarna skapar orättvisa i familjen

Skattereglerna kring fåmansbolagen är absurda, säger Företagarombudsmannen. De är inte bara så svårbegripliga att en normal företagare knappt har en chans att begripa dem. De kan också få orättvisa konsekvenser …