Tag Arkiv: FO 2001-011

Lantmäteriverket spelar företag

Lantmäteriverket är en myndighet under Miljödepartementet. Men verket har ambition att i tillägg till – eller i stället för – myndighetsrollen agera vinstmaximerande företag. Företagarombudsmannen påpekar att verkets agerande strider …