Tag Arkiv: Falköping

Det kommunala bostadsbolaget Falköpings Hyresbostäder köper byggnation av hyresbostäder i strid med upphandlingsreglerna

Falköpings Hyresbostäder har avtalat med ett byggföretag om att uppföra ett hyreshus i Falköping för cirka 49 miljoner kronor. Men avtalet föregicks inte av en upphandling där andra företag gavs möjlighet att lämna konkurrerande anbud på byggnationen. Konkurrenskommissionens utredning visar att Falköpings Hyresbostäders agerande strider mot upphandlingslagstiftningen.