Tag Arkiv: Direktupphandling

Botkyrka kommun bröt mot upphandlingslagen

Konkurrenskommissionen visar att Botkyrka kommun har brutit mot upphandlingslagen vid direktupphandling av konsulttjänster.

Stockholms stad köper konsulttjänster olagligt till Slussenprojektet

Stockholms stad bryter mot upphandlingslagen genom att köpa tjänster direkt från förutbestämda konsultföretag utan att köpen föregåtts av en upphandling i konkurrens mellan olika företag. Detta visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Karlskronas upphandling av parkeringstjänst olaglig

Kommunen krävde vid upphandling av ett betalningssystem för parkeringsavgifter att dessa skulle kunna betalas med både smarta mobiltelefoner som är uppkopplade på Internet och ”vanliga mobiltelefoner”. Den senare tjänsten har …

Karlshamns kommun i otillåten direktupphandling av båtbrygga

Karlshamns kommun delade upp en upphandling av båtbrygga med i Y-bommar i två upphandlingar. Konkurrenskommissionens utredning visar att det sammanlagda värdet av de två upphandlingarna var så högt att uppdelningen i två upphandlingar inte var laglig enligt 3 kap 5§ lagen om offentlig upphandling.

Helsingborgs hamn köper IT-tjänster i strid med upphandlingsreglerna

Det kommunala bolaget Helsingborgs hamn AB har under mer än tio år vänt sig direkt till IT-företaget InPort för att köpa IT-tjänster för i genomsnitt cirka 2,6 miljoner kronor per år. Konkurrenskommissionens utredning visar att detta är en otillåten direktupphandling enligt upphandlingslagstiftningen.