Tag Arkiv: DalsEd

DalsEds kommun stödde privat näringsidkare i strid med lagen

DalsEds kommun uppförde en kontorsbyggnad för en enskild näringsidkares räkning. Dessutom ändrades det kommunala bostadsbolagets bolagsordning så att bolaget även i framtiden ska kunna bygga och driva kontorsbyggnader. DalsEds kommun …