Västra Frölunda dumpar priset på översättning

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Västra Frölunda stadsdelsnämnd. Nämnden har tecknat avtal om översättningstjänster både med Försäkringskassan och med Rikspolisstyrelsen, avtal som sammantaget är värda cirka 15 miljoner kronor. Avtalen strider mot både lokaliseringsprincipen och näringsprincipen i kommunallagen. Dessutom säljer stadsdelsnämnden översättning till underpris. Ett exempel: Det interna självkostnadspriset för översättning till ryska är 3:20 kronor per ord. När nämndens tolkcentral gör samma översättning åt Försäkringskassen eller Rikspolisstyrelsen kostar den 1:60 kronor per ord. Stadsdelsnämndens agerande snedvrider konkurrensen mellan översättare säger expertgruppen i sin utredning.

Stadsdelsnämndens försäljning av översättningstjänster strider mot kommunallagen. Förvaltningen får inte agera på den öppna marknaden, det strider mot förbudet mot spekulativ näringsverksamhet. Förvaltningen får inte heller agera utanför den egna kommungränsen, det strider mot lokaliseringsprincipen, framhåller expertgruppen.

Det kan inte vara en uppgift för Västra Frölunda stadsdelsförvaltning att översätta texter åt 640 statliga myndigheter, från kriminalvården i Ystad till tingsrätten i Haparanda. Att nämnden synes sälja till underpris gör att konkurrensen på marknaden för översättningstjänster snedvrids kraftigt, säger G Rune Berggren, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-01