Vårgårda tecknade olagligt sopavtal värt 2,9 miljoner

Sedan början av 2005 bränner Lidköpings Värmeverk AB sopor åt Vårgårda kommun. Kommunen får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen finner att det inte har gått rätt till när sopavtalet upphandlades. Enligt lag ska upphandlingar genomföras genom offentlig annonsering på den allmänna marknaden. Det har inte skett i det här fallet, och andra företag än vissa inbjudna har därmed inte fått möjlighet att lämna anbud. Enligt expertgruppen har Vårgårda kommuns agerande snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

– Vårgårda kommuns kontrakt på sopförbränning med Liköpings Värmeverk har tillkommit på ett sätt som strider mot svensk lag, mot EUrätt och mot europeisk rättspraxis framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

– Lagen om offentlig upphandling har varit i kraft i mer än tio år. Ändå har avtalet ingåtts på ett sätt som strider mot lagen. Det är oacceptabelt. Givetvis måste Vårgårda kommun agera under lagarna och inte sätta sig över dessa, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-037