Uteslöts från upphandling värd 180 miljoner på felaktiga grunder

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Husbyggnadsvaror H.B.V. förening, en förening som samordnar upphandlingar åt 290 av landets kommunala bostadsbolag. I januari 2006 gjorde HBV en upphandling av köksinventarier värd 180 miljoner kronor. En av anbudsgivarna uteslöts från upphandlingen på grund av att en underleverantör hade ett underskott på sitt skattekonto. Expertgruppen konstaterar att underleverantören inte är en del av anbudsgivaren och att HGV därför gjort fel. Även om det hade varit rätt att ta hänsyn till underleverantören var underskottet tillfälligt (det var betalt vid tilldelningsbeslutet). Därmed var inte heller underskottet i sig grund för att avvisa anbudsgivaren. Enligt expertgruppen har HBV:s agerande snedvridit konkurrensen.

HBV hade inte rätt att avvisa en leverantör på grund av att en underleverantör haft ett tillfälligt underskott på skattekontot, framhåller expertgruppen i sin granskning.

Självklart ska man ställa krav på att anbudsgivare har ordning på ekonomin vid offentliga upphandlingar. Men i det här fallet hade en underleverantör ett högst tillfälligt underskott på skattekontot. Det är fel att utesluta en leverantör på så svaga grunder, säger Sigvard Berglöf, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-04