Upplands Väsbys simkontrakt strider mot lag

Upplands Väsby planerar att överlåta driften av badet i Vilundaparken till en lokal simförening. Nu får Upplands Väsbys planer kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som sammankallats av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att kommunen givetvis kan lägga ut badverksamheten på entreprenad, men att det ska ske genom upphandling i konkurrens. Fullföljer kommunen sina planer utan konkurrensupphandling bryter kommunen mot lagen om offentlig upphandling.

– Om Upplands Väsby kommun ska lägga ut driften av simanläggningen på entreprenad ska det ske genom upphandling i konkurrens. Då kan givetvis simföreningen delta. Om föreningen lämnar det bästa anbudet kommer den också att ta hem kontraktet. Men kommunens planer på att teckna kontrakt utan upphandling i konkurrens strider mot svensk lag, mot svensk rättspraxis och mot de bakomliggande EGdirektiven, säger Inger RidderstrandLinderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Upplands Väsbys planer strider mot kraven på affärsmässighet och likabehandling i upphandlingslagen. Kommunens agerande hotar att snedvrida konkurrensen på markanden, säger Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-032