Upplands Väsby kringgick lagen vid köp av konsulttjänster för yrkesvägledning.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Upplands Väsby kom­mun för att köpa tjänster för samarbete mellan skola och näringsliv direkt från en lokal förening, utan upphandling.

När Upplands Väsby kommun ville stärka sina kunskaper och höja kompetensen bland lärare, studie- och yrkesvägledare kring skolelevernas studie- och yrkesval vände man sig direkt till den lokala föreningen Väsby Promotion och tecknade avtal om köp av tjänster från föreningen för totalt 825.000 kronor.

Enligt bestämmelserna för offentlig upphandling föreligger det en skyldighet för kommunen att konkurrensutsätta ett sådant köp, om det inte föreligger särskilda i lagen angivna skäl för undantag. Kommunen påstod därför att kontraktet endast kan tillhandahållas av föreningen ”på grund av skapande eller förvärv av ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation”.

Det måste vara ganska uppenbart att tjänster för samarbete mellan skola och näringsliv knappast kan klassificeras som ett konstnärligt verk eller prestation. Någon annat undantag på grund av ensamrätt föreligger heller inte, utan även andra aktörer än Väsby Promotion skulle kunnat komma i fråga för att lämna anbud på det aktuella uppdraget.

– Det finns därmed anledning att rikta kritik mot Väsby kom­mun, som på detta sätt kringgår lagen och sned­vrider konkur­rensen på området för dessa tjänster säger Inger Ridder­strand-Linderoth, ordförande i Konkurrens­kommis­sionen.

Om Konkurrensverket väljer att ingripa mot förfarandet riskerar kom­munen att få betala upphandlingsskadeavgift – som är ett slags böter – med upp till 82.500 kronor.

Läs hela utredningen här.