Ulricehamns sopavtal olagligt

Sedan 2002 förbränner Tekniska Verken i Linköping sopor åt Ulricehamns kommun. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot kommunen. Expertgruppen menar att sopavtalet kommit till på ett olagligt sätt. Enligt lagen ska upphandlingar genomföras i konkurrens på den allmänna marknaden. Det har inte skett i det här fallet, och andra företag har därmed inte fått möjlighet att lämna anbud. Expertgruppen menar att kommunens agerande har snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

Ulricehamns köp av tjänster från Tekniska Verken i Linköping har kommit till på ett sätt som strider mot svensk lag, mot svensk rättspraxis, mot EUrätt och mot europeisk rättspraxis framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Lagen om offentlig upphandling har varit i kraft i mer än tio år. Ändå har sopavtalet ingåtts på ett sätt som strider mot lagen. Det är oacceptabelt. Givetvis ska Ulricehamn agera under lagarna och inte utanför dessa, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-015