TVL ägnar sig åt olaglig verksamhet i stor skala

Det kommunalt ägda Tekniska Verken i Linköping (TVL) sköter bland annat sophantering åt Ydre, Söderköpings, Emmaboda, Nybro, Ulricehamn, Boxholms och Katrineholms kommuner. Nu får TVL kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att mycket av TVL:s verksamhet, bland annat sophanteringen utanför kommunens område, strider mot kommunallagen och mot bolagets ägardirektiv. Enligt lagen får en kommun, eller ett kommunalt bolag, bara bedriva verksamhet i kommunen eller åt de egna kommuninnevånarna. Att hämta sopor i Katrineholm eller att bränna sopor åt dem som bor i Emmaboda eller Ulricehamn är uppenbara överträdelser av lagen och strider dessutom mot ägardirektiven som kommunens politiker själva har formulerat. De lagstridiga kontraktens värde uppgår sannolikt till hundratals miljoner kronor. Bolagets agerande snedvrider därmed konkurrensen på sopmarknaden.

– Tekniska Verken i Linköpings agerande strider både mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen, och mot bolagets ägardirektiv, konstaterar expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

– Ett kommunalt bolag får inte sälja tjänster åt andra kommuner eller dess innevånare, utan uttryckligt stöd i lag. Något sådant stöd finns inte för TVL:s sophantering. Därmed överträder bolaget lagen, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-030