Torsby kommun har rättat bristande upphandling av dagligvaruprodukter.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, uppmärksammas att Torsby kommun löpande köpt dagligvaruprodukter utan upphandling. Kommunen har dock numera rättat sig och påbörjat ett annonserat upphandlingsförfarande.

Trots att Torsby kommuns tidigare ramavtal för köp av bland annat livsmedel och dagligvaruprodukter löpte ut 2020 har de kommunala förvaltningarna fortsatt att köpa varor från samma leverantör.

Även om varje köp var för sig avser mindre värden är kommunen skyldig att hålla sig med ett upphandlat avtal så länge det totala värdet av köpen överstiger värdegränsen 700 000 kronor. Ett sådant ramavtal kan slutas med antigen en ensam butik eller med flera sinsemellan konkurrerande butiker, med möjlighet till geografisk spridning över hela kommunens område.

Att som nu skett, fortsatt köpa livsmedel i ett avtalslöst tillstånd strider dock mot lagen om offentlig upphandling. Enligt vad kommunen uppgivit har man, sedan saken uppmärksammats, numera genomfört en annonserad upphandling med möjlighet för konkurrerade livsmedelshandlare att lämna anbud. 

– Även om kommun gjort fel har den rättat sig. Det finns därmed inte anledning till ytterligare kritik säger Per Eklund, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Läs hela utredningen här.