Torsby kommun hänvisade till ett påhittat undantag för att bryta mot upphandlingslagen

Konkur­rensen har satts ur spel! I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Torsby kommun för att genom en otillåten direkttilldelning ha tecknat kontrakt om köp av tvätteritjänster direkt från Samhall.

Den 21 november 2016 tecknade Torsby kommun ett avtal om att under i vart fall upp till fyra år köpa tvätteritjänster från Samhall AB. Kontraktets värde var 3,9 miljoner kronor.

Enligt upphandlingslagen var Torsby kommun tvungen att genomföra en annonserad upphandling, där alla intresserade aktörer gavs möjlighet att delta med anbud. Detta har inte gjorts, utan kom­munen har under föregivande av ett icke existerande undantag för ”projektavtal” tecknat kontrakt direkt med Samhall.

– Torsby kommun har genom sitt agerande brutit mot upphandlingslagen. Agerandet riskerar dessutom att snedvrida konkurrensen på marknaden för tvätteritjänster. Efter att ett antal leverantörer ansökt om överprövning i domstol har kommunen sagt upp avtalet med Samhall. Den omständigheten att kom­munen, först efter att saken dragits inför rätta, valt att backa medför inte att kommunen kan undgå kritik, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen. Kommunen borde veta bättre än att teckna kontrakt utan upphandling.

Om Konkurrensverket skulle välja att ingripa mot förfarandet riskerar kommunen att få betala uppemot 273 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Läs utredningen här