Tidaholm tecknade olagligt sopavtal värt 2,6 miljoner

Sedan 2004 bränner Lidköpings Värmeverk AB sopor åt Tidaholms kommun. Avtalet är värt cirka 2,6 miljoner kronor och gäller som längst till och med den sista december 2007. Kommunen får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Enligt expertgruppen har sopavtalet inte tillkommit enligt de på EUrätten grundade reglerna i upphandlingslagen, som bl.a. kräver att upphandlingen skall annonseras. Kommunen annonserade inte upphandlingen, istället inbjöds fyra renhållningsbolag att lämna anbud. Avtal tecknades sedan med Lidköpings Värmeverk, ett av de inbjudna företagen. Andra renhållningsföretag fick därmed inte möjlighet att lämna anbud. Enligt expertgruppen har Tidaholms kommun inte uppfyllt formkraven och agerandet har snedvridit konkurrensen på sopmarknaden. Kommunen uppger att den, trots påtalade formfel, har gjort en bra affär.

Läs utredningen här: KKO 2005-049