Strömstad tecknade olagliga sopavtal värda 13 miljoner

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Strömstads kommun. Expertgruppen kritiserar de tilläggsavtal som kommunen tecknat för hantering och förbränning av sopor med Återvinning Recykling Husgärdet AB. Kontrakten (som utgör förlängning av ett tidigare upphandlat avtal) är värda cirka 13 miljoner kronor och skulle enligt kommissionen ha upphandlats i konkurrens. Kommunen skulle ha upprättat ett skriftligt underlag och annonserat upphandlingen offentligt så alla aktörer skulle ha haft samma möjlighet att delta. Det gjorde inte kommunen som därmed bröt mot upphandlingslagen. Kommunens agerande har snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

Tilläggsavtalen står i strid mot upphandlingslagen. Den för lagen och för de bakomliggande EGdirektiven centrala principen om likabehandling har åsidosatts av Strömstads kommun. Därmed har konkurrensen mellan företagen i renhållningsbranschen snedvridits, framhåller expertgruppen i sin granskning.

Kommunen var enligt upphandlingslagen skyldig att genomföra en offentlig upphandling. Trots detta valde kommunen att teckna tilläggsavtal direkt med Återvinning Recykling Husgärdet AB. Det finns undantag från lagens krav på offentlig upphandling, men inget av undantagen är tillämpligt i detta fall, säger G Rune Berggren, ordförande i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-063