Konkurrenskommissionen: Stockholms läns landsting struntar fortfarande i lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Stockholms läns landsting på nytt för att bryta upphandlingslagen. Denna gång för att ha direkt­upphandlat ytterligare tre avtal i strid mot lagen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting har tidigare kritiserats för att sätta sig över gällande bestämmelser om offentlig upphandling. I augusti 2017 beslutade nämnden att på nytt förlänga vårdavtal på ett sätt som strider mot lagen. Värdet av dessa olagliga upphandlingar uppgår till c:a 48 miljoner kronor.

Det rör sig denna gång om tre avtal som även tidigare direkt­upphandlats i strid mot lagen, för att landstinget skulle vinna tid och hinna förbereda upphandling. Landstinget har dock inte lyckats genomföra någon sådan upphandling och har därför ansett sig på nytt kunna bryta mot lagen, fram till dess att annonserade upphandlingar verkligen hinner genomföras.

– Konkurrenskommissionen har upprepade gånger kritiserat landstinget för att närmast ha satt i system att olagligen direkt­upphandla vårdavtal, under förevändning att en riktig upphandling senare ska genomföras”, säger Per Eklund ledamot i Konkurrens­kommissionen. – Det förefaller visserligen som om landstingets nya politiska ledning har insett att detta är ett problem som behöver rättas till. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen verkar dock fortsätta som tidigare, vilket ger anledning att rikta allvarlig kritik mot landstinget, fortsätter Per Eklund.

Stockholms läns landsting har hittills fått betala c:a 37 miljoner kronor i s.k. upphandlingsskadeavgifter. Landstinget utmärker sig därmed som den som i särklass ådömts att betala flest sådana straffavgifter i Sverige. Landstinget riskerar nu att få betala ytterligare c:a 4 miljoner kronor i sådana upphandlings­skadeavgifter, avslutar Per Eklund.

Läs utredningen i sina bägge delar här och här.