Företagarkravet: Stefan Löfven, bekämpa brottsligheten och återupprätta samhällskontraktet!

Ungefär sex av tio företagare har drabbats av brott de senaste två åren. Samhällsutvecklingen går åt fel håll. Företagare betalar ofantliga summor i skatt,
men staten misslyckas med sin viktigaste uppgift, nämligen att garantera lag och ordning. Vi kräver att regeringen påbörjar arbetet med att återupprätta samhälls-kontraktet som ni och era företrädare brutit.

Företagare ser pessimistiskt på framtiden, och det är förståeligt. Hälften av företagen tror att brottsligheten kommer öka. Redan nu uppskattas brottslighet kosta näringslivet över hundra miljarder kronor årligen i direkta och indirekta kostnader.

För ett och ett halvt år sedan skickade vi ett upprop till din regering och krävde en rad åtgärder, bland annat strängare straff samt mer befogenheter och resursförstärkningar till polis, tull och domstolar. Din regering lovade krafttag, men resultatet blev halvmesyrer och vaga löften om reformer i framtiden. Sveriges företagare kan dock inte vänta hur länge som helst på att regeringen och dess stödpartier ska komma överens om inriktningen på kriminalpolitiken. Varje brott som begås är ett brott för mycket, med mänskligt lidande och ekonomiska konsekvenser som skadar individen hårt och skoningslöst. Och skulle den som utförde brottet gripas kommer nästa förödmjukelse för brottsoffret eftersom gärningsmannen ofta släpps fri efter några timmar, redo att begå nya brott.

Brottslighet kan förstås inte enbart bekämpas med hårda straff. Det växande ekonomiska och värderingsmässiga utanförskapet ligger till grund för majoriteten av brotten som sker i samhället.
Brå släppte nyligen en rapport som visade att personer med utrikes bakgrund är överrepresenterade som misstänkta gärningsmän i brottsstatistiken. De utför majoriteten grova brott i Sverige och anmärkningsvärt nog är andra generationens invandrare den grupp som är mest brottsbenägen.

Man kan välja att se Brå-rapporten som en nyhet och hävda att siffrorna var okända sedan tidigare. Eller att man varit naiv, som du själv påpekat vid ett flertal tillfällen. Men faktum är att alla som velat ta reda på sanningen redan visste hur det låg till. I juni 2019 släppte Den Nya Välfärden och Det Goda Samhället en rapport som kom till samma slutsatser, med just Brås statistik som grund. Att regeringen inte agerade på tillgänglig information redan då är inte samma sak som att vara ”naiv”. Det finns många andra ord som beskriver det beteendet bättre.

Det är förståeligt att din regering inte har några svar på hur integrationen ska bli bättre, för i dagsläget finns det ingen som vet hur detta ska uppnås. Det är dock knappast troligt att integrationen blir bättre med den nya migrationslagen som klubbades i somras. Med största sannolikhet kommer brottsbekämpningen snarare försvåras för varje år som går.

Företagare – och alla andra – förtjänar trygghet. Ett bra företagarklimat är en förutsättning för att företag ska startas, växa, anställa och betala in de skattepengar som Socialdemokraterna (och alla andra partier) behöver för att finansiera välfärden. Företagarnas öde är i förlängningen Sveriges öde. Därför uppmanar vi din regering att försöka reparera förtroendet mellan stat och individ, mellan politiker och företagare. Företagare gör sin plikt och nu kräver de sin rätt! Återupprätta samhällskontraktet och se till att alla kan leva i trygghet framöver.

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om våra Företagarkrav här.