SRV Återvinning AB gör olagliga sopaffärer

SRV Återvinning AB är ett renhållningsbolag ägt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns och Salems kommun. I mars antog Stockholms stad ett anbud från SRV Återvinning om bearbetning av sopor från soptipparna i Lövsta, Vantör och Östberga. Nu får företaget kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som sammankallats av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen hävdar att SRV Återvinning bryter mot kommunallagen. Verksamheten ligger nämligen utanför kommunernas område. Kommissionen påpekar även att det saknas ägardirektiv som fastställer typen av verksamhet företaget ska bedriva.

– SRV Återvinning har sopmonopol i fem kommuner. Företaget använder sin organisation och sitt resultat även för att agera och konkurrera på angränsande marknader. Så är det inte tänkt att vara. Det kommunala bolaget konkurrera ut privata företagare på ett osunt sätt, säger NN, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– SRV Återvinning AB bryter mot kommunallagen, företaget får inte bedriva verksamhet i andra kommuner än ägarkommunerna. Bolaget agerande är givetvis anmärkningsvärt. Ansvariga politiker bör gripa in och ta fram ägardirektiv som stramar upp verksamheten säger Konkurrenskommissionen i ett uttalande.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-025-029