Konkurrenskommissionen: Söderköpings bredbandsavtal strider mot upphandlingslagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, får Söderköpings kommun allvarlig kritik för att olagligen ha direktupphandlat ett bredbandsavtal, som för kommunens egen del är värt minst 7,6 miljoner kronor.

Söderköpings kommun tecknade i maj 2016 två avtal med det privata företaget IP-Only Networks AB utan någon annonserad anbudsinfordran. Avtalen avser drift av kommunens bred­bandsnät och samverkan kring utbyggnaden av bredband för allmänheten under en period av 20 år. Värdet av det ena avtalet, som avser kom­munens eget behov av tillgång till ett datakommunikationsnät, uppgår till i vart fall 7,6 miljoner kronor.

Kommunen valde att inte använda sig av någon annonserad anbudsinfordran utan tecknade olagligen avtalen direkt med IP-Only.

I sin utredning konstaterar Konkurrenskommissionen nämligen att detta strider mot kravet på upphandling, oavsett hur avtalen har konstruerats. Enligt EU:s bestämmelser får myndigheterna inte favorisera ett visst företag, utan alla intres­serade leverantörer ska ges möjlighet att lämna anbud när myndigheterna köper något.

Den här sortens olagligt direktupphandlade avtal förekommer i flera kommuner, säger Lennart Palm ledamot i Konkurrenskommissionen.

Kommunerna måste därför noga säkerställa att de följer lagen innan de binder upp sig i ett så här pass långvarigt avtal.

Söderköping kommun har inte gjort detta och det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen, avslutar Lennart Palm.

Utredningen kan läsas HÄR.