Skyskrapan i Mörby överklagas

Danderyds kommuns olagliga försäljning av marken runt Mörby Centrum överklagas till förvaltningsrätten. Kommunen har sålt marken för 125 miljoner kronor trots att värderingen visar att marken med tillhörande byggrätter är värd 404 miljoner. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden är ombud vid överklagan.

– Kommunen har sålt till ett pris som vida understiger kommunens egen värdering. Skillnaden mellan kommunens pris och marknadsvärdet är runt 280 miljoner kronor. Det gör försäljningen olaglig både enligt EU-rätten och enligt kommunallagen. Att ge olagligt statsstöd till ett företag på det här sättet snedvrider konkurrensen och är ödesdigert för företagarklimatet, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Att kommuner gång på gång bryter mot lagen undergräver demokratin och det gynnar inte någon på sikt, säger Micha Velasco.