SKOP-undersökning: Var tror svenskarna att de befinner sig åsiktsmässigt?

SKOP frågade över tusen svenskar om hur de uppfattar sina egna åsikter i förhållande till andra.
Svaren visade att svenskarna i stor utsträckning tycker att de är alldeles lagom, det vill säga att de tror sig vara ungefär som folk är mest. Dock finns det förstås skillnader mellan gammal och ung, kvinnor och män, höger- och vänsterväljare. Kvinnor är snäppet mer övertygade om sin värderingsmässiga normalitet än män, som i högre utsträckning tror sig vara avvikande.

När man bryter ner svaren på partinivå ser man klart och tydligt att vissa väljare tror sig vara mer folkliga än andra. Bland Liberalernas väljare svarar 90 procent att de har samma värderingar som de flesta svenskar. Liberalerna, som tidigare kallade sig Folkpartiet, verkar i skrivande stund inte ha mer än cirka tre procent av väljarstödet, vilket är förvånande med tanke på hur de ser på sig själva.
Vänsterpartiet är splittrade 50/50 gällande hur deras värderingar mottas av gemene man medan Miljöpartiet, trots lika extrem politik, tror snäppet mer om sig själva.


Den kanske roligaste frågan vi ställde löd ”Hur ofta brukar du tycka likadant som politikerna i det parti som du skulle rösta på i ett riksdagsval?”. Här visade det sig att vänsterpartiets och sverigedemokraternas väljare gillar sitt partis politik i högre utsträckning än andra väljare. Centerpartiets väljare var mest tveksamma till sitt partis åsikter. Kanske beror det på alla regeringskriser Annie Lööf skapat genom åren och på partiets förflyttning från bondeparti till något helt annat.

När det kommer till ödesfrågan flyktingpolitiken ser man att självbilden bland väljarna rimmar väl med partiledarnas utspel. Liberalerna tror sig tycka som de flesta (som vanligt). C-, V- och MP-väljare är medvetna om att de är betydligt mer positiva till flyktingar än gemene man. KD och M har sagt sig vilja bilda regering efter nästa val, vilket inte borde vara något problem eftersom partierna tycker väldigt lika i flyktingfrågan. Dock så är KD:s väljare betydligt ängsligare och uppfattar att de är mer negativa till flyktingar än vad moderater tror sig vara.

Läs hela SKOP-undersökningen här.