SKOP-undersökning: Två av tre svenskar kan rösta på ett parti som går till val på halverade arbetsgivaravgifter

Företagarombudsmannen vid Stiftelsen Den Nya Välfärden har utarbetat ett förslag för halverade arbetsgivaravgifter för upp till tio anställda per företag. Enligt Företagarombudsmannens beräkningar skulle det ge omkring 150 000 nya jobb och gå jämt upp för Finansdepartementet. Nu visar en opinionsundersökning från SKOP att två av tre väljare skulle kunna rösta på ett parti som gick till val på det förslaget.

– Inför extravalet kan partierna tala om vad de vill göra för företagen och jobben. Att skapa ett bättre företagarklimat är inte att ge efter för något särintresse, som en del politiker tycks tro, säger Patrik Engellau, ordförande i Stiftelsen Den Nya Välfärden. Ett bra företagarklimat gynnar inte bara företagarna, utan hela det samhälle som är beroende av företag och företagare. Den här opinionsundersökningen visar att ett parti som föreslår en reform med halverade arbetsgivaravgifter har många röster att hämta.

Läs SKOP-undersökningen här