SKOP-undersökning: Svenskarna anser att företagarklimatet har försämrats med den rödgröna regeringen

En ny SKOP-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, visar att allmänheten anser att företagarklimatet är det sämsta på över sex år. Bara 25 procent av allmänheten anser att företagarklimatet är gynnsamt.

Företagarombudsmannen vid Stiftelsen Den Nya Välfärden uppdrog åt opinionsundersökningsföretaget SKOP att undersöka hur 1000 personer ur allmänheten ser på det svenska företagarklimatet. Företagarklimatet anses vara lika dåligt som under lågkonjunkturen 2009 och har försämrats sedan den senaste undersökningen som gjordes i november 2014.

De personer ur allmänheten som sympatiserar med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är mest kritiska till företagarklimatet.

– Företagarklimatet är en fråga som engagerar allmänheten. För välfärden är det en ödesfråga om människor avhåller sig för att starta företag för att de anser att företagarklimatet är ogynnsamt. Politikerna verkar tyvärr inte inse allvaret i situationen. Regeringens skattehöjningsförslag kommer antagligen att avskräcka ännu fler från att starta upp företag, säger Adam Rydström, Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden.

Den Nya Välfärden är en partipolitiskt obunden tanke- och handlingssmedja, som sedan 1999 mätt allmänhetens och företagarnas uppfattning om företagarklimatet.

Rapporterna, med statistik över förändringar i opinionen över åren, finner ni i länkarna nedan.
För att läsa SKOP-rapporten om hur svenska folket ser på företagande i sin helhet, klicka här.
Företagarnas svar på SKOP-undersökningen finner ni här.
Fler publikationer från Den Nya Välfärden finner ni på vår publikationssida

……………………………..

För mer information:
Adam Rydström
Företagarombudsmannen
Phone:       +46 (0)8 545 038 15
Mobile:      +46 (0)708 67 95 05
E-mail:        adam.rydstrom@dnv.se eller fo@dnv.se