Region Stockholm har tecknat olagliga evighetsavtal för testning av Covid-19

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Stockholm för att ha begränsat konkurrensen genom att teckna olagliga evighetsavtal för Covid-19- testning.

När Covid19 bröt ut och började sprida sig under våren 2020 blev det bråttom för regionerna att få tillgång till laboratorietjänster för covid-testning. Region Stockholm vände sig därför direkt till ett privat företag och tecknade avtal om provtagning för påvisande av såväl pågående sjukdom som antikroppar av Covid-19.

Bestämmelserna om offentlig upphandling medger sådan direkt­upp­hand­ling om det – såsom även var fallet under våren 2020 – föreligger en oförutsedd synnerlig brådska. Avtal får dock inte tecknas för längre tid än som behövs för att hinna genomföra en ordinarie konkurrens­upphandling, där även andra företag är med och lämnar anbud. De avtal som regionen tecknade var emellertid skrivna som evighetsavtal, med möjlighet till upprepade förlängningar utan begränsning i tiden. Regionen har, trots påståenden om motsatsen,  även tillämpat avtalen långt in under 2021.

Problemet med direktupphandling är att konkurrensen sätts ut spel och priserna blir dyrare. I detta fall har regionen exempelvis köpt PCR-tester för 895 kronor styck, medan marknadspriset för motsvarande tester ligger på mellan 400 och 600 kronor. Bland annat har det företag som regionen anlitat erbjudit sig att utföra samma tester för omkring 600 kronor när Folkhälsomyndigheten upphandlade sina avtal.

Domstol har på talan av en konkurrerande leverantör ogiltig­förklarat regionens avtal såsom stridande mot lag.  – Även om avtalen numera har upphört finns det anledning att kritisera Region Stockholm som på detta sätt snedvridit konkurrensen med betydande belopp av skattemedel säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Om Konkurrensverket väljer att ingripa mot förfarandet riskerar Regionen att få betala upphandlingsskadeavgift, som är ett slags böter, med betydande belopp.

Läs hela utredningen KKO 20-019-020 här.