Östersund tecknade olagligt sopavtal värt 28 miljoner

Från 1 januari 2007 ska Reko Sundsvall AB bränna sopor åt Östersunds kommun. Avtalet är värt cirka 28 miljoner kronor och gäller åtminstone 2012 ut. Kommunen får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Enligt expertgruppen har sopavtalet tillkommit i strid mot upphandlingslagen, som kräver offentlig upphandling i konkurrens. I stället för att upprätta ett skriftligt anbudsunderlag och sedan annonsera upphandlingen, tecknade kommunen avtal direkt med Reko Sundsvall. Andra renhållningsföretag fick därmed inte möjlighet att lämna anbud. Enligt expertgruppen har kommunens agerande snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

Östersunds kommuns avtal om sopförbränning med Reko Sundsvall AB har tillkommit på ett sätt som strider mot svensk lag. Kommunen har därmed åsidosatt den för upphandlingslagen och för de bakomliggande EUdirektiven centrala principen om likabehandling, påpekar kommissionen i sin granskning.

Lagen om offentlig upphandling har varit i kraft i mer än tio år. Ändå har avtalet ingåtts på ett sätt som strider mot lagen. Det är oacceptabelt, säger G Rune Berggren, ordförande i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-031