Ordförande och grundare av Den Nya Världen har börjat att blogga!

Patrik Engellau är författare, styrelseordförande i tanke- och handlingssmedjan Stiftelsen Den Nya Välfärden och grundare av Aktietorget. Han har arbetat inom FN, SIDA och UD, bland annat som chef för svenska ambassaden i Guinea-Bissau. Han har skrivit ett fyrtiotal böcker om ekonomi, entreprenörskap, samhälle, politik men också om historia, litteratur och religion. Nu har Patrik även börjat att blogga. I bloggen delar Patrik med sig om sina erfarenheter, tankar och idéer, följ Patriks blogg här.