Nybros sopavtal olagligt

Sedan 1997 förbränner Tekniska Verken i Linköping sopor åt Nybro kommun. Kommunen får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att sopavtalet har kommit till på ett olagligt sätt. Enligt lagen ska upphandlingar genomföras i konkurrens på den allmänna marknaden. Det har inte skett i det här fallet, och andra företag har därmed inte fått möjlighet att lämna anbud. Enligt expertgruppen har Nybros agerande snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

Nybros köp av tjänster från Tekniska Verken i Linköping har kommit till på ett sätt som strider mot svensk lag, mot svensk rättspraxis, mot EUrätt och mot europeisk rättspraxis framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Lagen om offentlig upphandling har varit i kraft i mer än tio år. Ändå har avtalet ingåtts på ett sätt som strider mot lagen. Det är oacceptabelt. Givetvis ska Nybro kommun agera under lagarna och inte utanför dessa, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-019