Ny proposition streck i räkningen för Sveriges kommuner

Den nya propositionen som skulle ge statliga och kommunala myndigheter rätt att låta bli att upphandla när de köper varor eller tjänster från företag som de själva äger blir starkt begränsad och ger inte kommunerna sådant svängrum som de verkar ha förväntat sig.

– Det är främst ett krav som tidigare har slagits fast i EU-domstolens rättspraxis, att företagens verksamhet huvudsakligen måste ske gentemot ägarna och att all annan verksamhet, som företaget bedriver på den allmänna marknaden, måste vara endast av marginell karaktär. De flesta kommunala företag av någon betydelse, exempelvis energibolag eller bostadsbolag, som också bedriver verksamhet åt sina ägarkommuner kommer knappast komma ifråga för undantag, säger Pär Cronhult, chefsjurist på Konkurrenskommissionen.

– Jag tror att många kommuner och kommunala bolag kommer att bli mycket besvikna när den föreslagna undantagsregeln är på plats och börjar tillämpas, säger Pär Cronhult.