Ny kritik mot Falköpings kommun

Nu riktar Konkurrenskommissionen (den oberoende expertgruppen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden) ny kritik mot Falköpings kommun. Denna gång rör kritiken en upphandling av soptransporter. Kontraktet är värt drygt två miljoner kronor. Kritiken gäller flera punkter, men framförallt var tidsfristerna i upphandlingen för korta. Lagen kräver att anbudstiden är minst 52 dagar. I det aktuella fallet var anbudstiden i annonsen satt till tio dagar. Tiden var för kort och ingen leverantör hann lämna anbud inom den annonserade tiden. Kommunen hade i förfrågningsunderlaget förlängt anbudstiden med en vecka, men det fick bara de företag som hade begärt del av förfrågningsunderlaget reda på. Även detta strider mot lagen, eftersom andra företag därmed blivit diskriminerade. Expertgruppen menar att kommunens agerande har snedvridit konkurrensen.

Falköpings kommuns agerande är på flera punkter inte affärsmässigt och strider mot kravet på likabehandling som gäller alla upphandlingar, framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Upphandlingen skulle rätteligen ha annonserats i EG:s tidning. Det har inte skett. Tidsfristerna i kommunens upphandling var dessutom olagligt korta. Falköpings kommun har godtyckligt valt att ändra anbudsförutsättningarna i efterhand, vilket är olagligt. Kommunen har således gjort ett juridiskt trippelfel säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-040