Ny kritik mot BRT

Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, riktar kritik mot Bergslagens Räddningstjänst (BRT). Utöver sin ordinarie verksamhet säljer kommunalförbundet larmtjänster på den öppna marknaden. Företagarombudsmannen menar att BRT därmed överträder både lokaliseringsprincipen och förbudet mot spekulativ näringsverksamhet i kommunallagen. BRT:s agerande är särskilt klandervärt då statliga Konkurrensrådet kritiserade detta så tidigt som år 2000 och uppmanade BRT att upphöra med verksamheten. Ändå fortsätter BRT att sälja larmtjänster. Företagarombudsmannen pekar på att BRT snedvrider konkurrensen på marknaden och att det är en brist i det lokala företagarklimatet.

– BRT ska ägna sig åt att släcka bränder, inte åt att sälja larmtjänster på den privata marknaden. Det strider mot förbundsordningen och det strider mot kommunallagen, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

– Statliga Konkurrensrådet kritiserade BRT för sex år sedan och uppmanade BRT att upphöra med försäljningen. Ändå fortsätter försäljningen. Det är givetvis inte acceptabelt att en kommun överträder lag och ignorerar kritik från statliga myndigheter, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2006-003