Markförsäljningen i Mörby stoppas

Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att tillfälligt stoppa markförsäljningen i Mörby Centrum. Detta innebär bland annat att skyskrapan och ombyggnaden stoppas tills dess att domstolen avgjort ärendet i sak.

Företagarombudsmannen är ombud i ärendet och har överklagat beslutet om försäljning på grund av att försäljningen gått fel till vilket i detta fall innebär att Danderyds kommun säljer mark till underpris.

– En kommun måste värdera mark eller lägga ut den på anbud för att säkerställa marknadsvärdet, annars får köparen en subvention. I fallet med Mörby Centrum ville kommunen subventionera marken med cirka 280 miljoner kronor. Att göra så strider mot svensk lag säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Att svenska kommuner bryter mot lagen är dåligt för företagarklimatet och skattebetalarna. I förlängningen försvagar kommuners lagtrots dessutom demokratin, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.