Månadens företagarkrav: Stoppa förslaget om krav på kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling

Ardalan Shekarabi,

Majoriteten av svenska småföretag har inte av kollektiv- eller hängavtal. Det innebär dock inte att de anställdas villkor skulle vara sämre än någon annans. Småföretagare tenderar bara att utforma sina villkor på andra sätt.

Du har arbetat fram en ny upphandlingslag som slår hårt mot majoriteten av småföretagarna i landet. En av huvudpunkterna i lagförslaget är att införa bestämmelser om att myndigheter vid upphandling ska kunna kräva löner och andra villkor i enlighet med kollektivavtal. Det är djupt problematiskt.

Varje år upphandlar svenska myndigheter varor och tjänster för omkring 600 miljarder kronor. Det är en viktig marknad också för svenska småföretag. Med ditt lagförslag riskerar småföretag utan kollektivavtal att stängas ute från upphandlingar, trots att deras anställda kan ha det bättre än anställda som omfattas av kollektivavtal.

Som en följd av ditt förslag kommer regelkrånglet och omkostnaderna att öka för svenska småföretag. Dessutom kommer förslaget att gynna utländska företag på svenska företags bekostnad. Det är att slå undan benen för småföretagen.

Den Nya Välfärden stöds av 15 000 småföretagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Vi uppmanar dig att dra tillbaka förslaget om kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling.

Adam Rydström,
Företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden

Läs våra tidigare företagarkrav här.