Månadens Företagarkrav: Upprätthåll Dublinförordningen

Stefan Löfven,

Vår välfärd har börjat urholkas. Skatterna kommer behöva höjas. Staten kommer behöva låna mer och mer. Sverige står inför den största utmaningen i modern tid. Ändå fortsätter din regering föra västvärldens mest generösa flyktingpolitik.

Din regering har gång på gång talat om att situationen är ohållbar. Ni har, utan resultat, vädjat till andra EU-länder om att dela på bördan. Men ingen har lyssnat på er vädjan. Inte ens Sveriges grannländer är beredda att dela på bördan. Vi står ensamma.

Du har sagt att det inte finns ett tak för hur många flyktingar vi kan ta emot. Att vi är bundna av internationella konventioner. Men detta är inte sant. Sverige kan visst begränsa antalet asylprövningar under gällande regelverk. Problemet är att din regering väljer att inte göra det. Samtidigt går dina egna ministrar ut och pratar om systemkollaps.

Det är dags för dig och dina ministrar att låta rationaliteten vinna över naivt önsketänkande. Släpp prestigen och samarbeta med de partier i oppositionen som vill rädda Sverige från kollaps. Moderaterna menar att Sverige ska börja upprätthålla Dublinförordningen och tvinga resten av EU att dela på ansvaret. Det är ett bra förslag.

Enligt Dublinförordningen ska en person som flyr till Europa söka skydd i det första säkra land som den kommer till. Majoriteten av asylansökningarna behöver således inte prövas av Sverige utan ska prövas av något av de EU-länder som den asylsökande passerat på vägen hit.

Vi har inte tid att vänta! Oavsett vad som ligger till grund för att din regering inte agerar så är det hög tid att släppa det och lösa krisen nu. Låt inte prestige eller någon naiv dröm om att göra Sverige till en humanitär supermakt stoppa dig från att fatta beslutet. Sverige måste börja tillämpa en strikt tolkning av Dublinförordningen nu!


Läs våra tidigare företagarkrav här.