Månadens företagarkrav: Stoppa förslaget om nya 3:12-regler

Magdalena Andersson,

 

Du har mottagit ett utredningsbetänkande om hur entreprenörsskatten eller de så kallade 3:12-reglerna bör förändras. Vissa av utredningens syften, bland annat att hindra förmögna personer att starta bolag med den primära avsikten att undvika höga löneskatter, kan framstå som motiverat. Förslagen är dock väldigt trubbiga och kommer att slå mycket hårdare än så, särskilt mot småföretag, som svårligen kan anklagas för att ha skattefusk som sitt primära syfte.

I utredningen föreslås bland annat att beloppet i förenklingsregeln ska sänkas från 160 000 till 102 000 kronor, att kravet på hur mycket lön ägaren måste ta ut för att kunna beräkna sin utdelning enligt löneregeln ska skärpas ytterligare, samt att skattesatsen på kapitalvinst ska höjas från 20 till 25 procent. Detta trots att det internationella genomsnittet är 17 procent.

Dina utredare hoppas att de nya reglerna kommer göra det möjligt att dra in 5 miljarder kronor ytterligare till statskassan. Det är naivt. Ju fler skattehöjningar och krångliga regler som läggs på företagarna, desto svårare kommer det att vara att driva företag i Sverige. Med högre omkostnader och krångligare regler minskat dessutom de svenska företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden. Med ett dåligt företagarklimat riskerar också skatteintäkterna att minska.

Alla företag börjar som småföretag och det är dessa som skapar den stora majoriteten nya jobb, anställer personer och betalar skatt. När en företagare investerar eller nyanställer tar den stora ekonomiska risker, vilket måste kunna löna sig i längden. Era förslag riskerar att urholka entreprenörernas drivkraft.

Att ge sig på välfungerande och duktiga småföretag kan verka lönsamt på kort tid, men riskerar att bli en katastrof på längre sikt. Om din regering menar allvar med att skapa ett hållbart skatteunderlag för välfärdsstaten kan ni börja med att skapa ett fungerande och långsiktigt företagarklimat, där företag ges möjlighet att investera, växa och anställa.

Den Nya Välfärden stöds av 15 000 småföretagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Vi uppmanar dig att inte lägga fram ett förslag om nya 3:12-regler.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström,
Företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden

Läs våra tidigare företagarkrav här.