Månadens företagarkrav: Småföretag är inga banker

Mikael Damberg,

 
Det är inne bland företag att tala om hållbarhet. Det gäller allt från företagsetik till att visa en god moral mot kunder, leverantörer, personal och miljö. Det finns många företag som lever upp till de vackra orden, men det finns också stora brister som inte syns utåt.

Din regering har gjort en utredning om betalningstider. I denna framkommer det att småföretag i praktiken tvingas agera banker åt större företag. Problemet grundar sig i att större företag ofta kräver omotiverat långa betalningstider av sina mindre leverantörer. Ibland tvingas småföretag att vänta på betalningar i 60, 90 eller i vissa fall över 100 dagar.

Den borgerliga regeringen var medveten om problemet, men valde endast att lagstifta om att offentliga aktörer ska ha en betalningstid på max 30 dagar. Näringsminister Annie Lööf var hoppfull om att detta skulle inspirera näringslivet, vilket tyvärr inte har skett.

Eftersom småföretagare ofta är beroende av större kunder vågar de inte säga ifrån till långa betalningstider, trots att det kan innebära ekonomiska svårigheter. Småföretagare har ofta mindre marginaler än stora företag och är därmed känsliga för att inte få betalt i tid.

Du har sagt att du vill se att situationen förändras, men att företagen till att börja med ska lösa problemet på egen hand. Om ingen bättring sker har du flaggat för en lagstiftning. Vi ställer oss bakom detta.

Den Nya Välfärden förordar en uppförandekod mellan företagen, så att en lagstiftning inte ska bli nödvändig. Men om inte en sådan för gehör är vi positiva till att riksdagen agerar i frågan. En lagstiftning bör dock komma i sista hand och behöver utredas noggrant för att undvika att nya problem mellan kunder och leverantörer uppkommer.

Vi hoppas och uppmanar de större företagen att se över sina hållbarhetskriterier. I dessa borde det vara självklart att småföretag inte ska tvingas agera banker och långivare bara för att de är mindre.

Den Nya Välfärden stöds av 15 000 småföretagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Vi uppmanar dig att fortsätta att söka en lösning på problemet och vi är beredda att hjälpa dig med detta.

 

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström,
Företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden

Läs våra tidigare företagarkrav här.