Månadens företagarkrav: Slopa förslaget om Hälsoväxling

Annika Strandhäll,

Vid årsskiftet höjde regeringen sjukförsäkringsavgiften. Nu vill regeringen att arbetsgivarna dessutom ska tvingas medfinansiera sjukskrivningar.  Detta kommer leda till att färre småföretagare vågar anställa.

Att många småföretag drar sig från att nyanställa är ingen hemlighet. Varje nyanställning innebär en risk på grund av att arbetsgivare har ett sjuklöneansvar, oavsett vad som orsakat sjukfrånvaron.

Sjukskrivningarna i små företag är betydligt lägre än i stora organisationer och offentlig sektor. Små företag tar ansvar för sina anställda. Företagarna ska inte behöva subventionera de höga sjuktalen i offentliga sektorn. Ändå vill regeringen att företagarna tvingas vara med och finansiera 25 procent av sjukpenningskostnaden efter nittionde sjukdagen. För den enskilda företagaren utgör detta en stor risk.

Vid årsskiftet höjdes sjukförsäkringsavgiften med hela 0,5 procent – nu vill regeringen sänka den
med ynkliga 0,16 procent. Det motsvarar en besparing på endast 480 kronor per år vid en årslön på 300 000kr. En oförskämd liten kompensation för att företagarna ska ta på sig risken som ett medfinansieringsansvar innebär.

Arbetsgivaravgifterna ska vara försäkringsmässiga. Sjukförsäkringsavgiften är en av de sex försäkringsmässiga arbetsgivaravgifterna. Om regeringen vill satsa på företagen kan den börja med att sänka – eller helst slopa – den sjunde arbetsgivaravgiften, som kallas den allmänna löneavgiften. Den infördes för att finansiera Sveriges inträde i EU och utgör idag nästan en tredjedel av de totala arbetsgivaravgifterna. Den allmänna löneavgiften är en ren skatt utan koppling till försäkringssystemen. Den allmänna löneavgiften är dessutom dubbelt så hög som sjukförsäkringsavgiften.

Hälsoväxlingen motverkar regeringens ambitioner om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Om regeringen verkligen ville minska arbetsgivares oro för att anställa borde förslaget om hälsoväxling slopas, den allmänna löneavgiften avskaffas och företagens sjuklöneansvar tas bort, åtminstone för företag med upp till tio anställda.

Om regeringen vill få ner sjuktalen bör den låta de arbetsgivare som har höga sjuktal – offentlig sektor och storföretag – bära kostnaden själva.

Adam Rydström,
Företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden

______________________________________

Läs våra tidigare företagarkrav här.