Månadens företagarkrav: Magdalena Andersson, dina skattehöjningar försämrar företagarklimatet!

Sedan din rödgröna regering tog makten har företagens skatter höjts med över 25 miljarder kronor. Man kan tycka att höjningar i den storleksklassen borde räcka till och bli över, särskilt med tanke på att Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Men du verkar inte dra den slutsatsen. Istället har du aviserat ännu fler skattehöjningar, bland annat i form av flygskatt och kraftigt höjd fordonsskatt. Dessutom funderar du på att kraftigt begränsa vinster i privata välfärdsföretag och förmånsbeskatta 450 000 personer som har en privat sjukförsäkring. I regeringskansliet bereds ett förslag om vägslitageavgifter som kommer sätta käppar i hjulen för transportindustrin.

Skattehöjningar slår hårt mot små företag och därmed slår de även mot Sveriges välstånd. Anställda i stora företag, offentliga sektorn och pensionärer betalar förvisso också skatt, men i tre av fyra kommuner är små företag den grupp som står för de största skatteintäkterna. Totalt står små företag för 29 procent av kommunernas skatteintäkter.

Den skattefinansierade välfärden är i allra högsta grad beroende av att små företag fortsätter växa och frodas.

Din regering har inte släppt målet om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU. Det är ett bra mål, men ett mål som verkar allt mer ouppnåeligt. För regeringens aggressiva skattehöjningspolitik krossar företagarnas framtidstro och avskräcker entreprenörer från att starta nya verksamheter och expandera. Din skattehöjningspolitik lägger således krokben för regeringens arbetsmarknadsambitioner.

Den Nya Välfärden stöds av småföretagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Företagarna vill att du river upp planerna på skattehöjningar och återställer de skatter som du höjt under mandatperioden. Om du gör detta förbättras företagens möjligheter att växa, anställa och producera det välstånd som vår gemensamma välfärd bygger på.

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar,
Adam Rydström, Företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden