Månadens företagarkrav: Återställ ROT-avdraget

Magdalena Andersson,

Vid årsskiftet försämrades villkoren för svenska hantverkare.
Då sänktes nämligen ROT-avdraget från 50 procent till 30 procent av arbetskostnaden.

Du har motiverat sänkningen med att pengarna behövs för att subventionera byggandet av hyresrätter.
ROT-avdraget har gynnat främst små företag. Byggandet av hyresrätterna som ni vill subventionera kommer i huvudsak att utföras av stora byggherrar. I praktiken innebär det att ni flyttar pengar från små företag till byggjättarna.

Ni vill inte erkänna att ROT-avdraget i hög utsträckning minskat svartjobben och gett en sund konkurrenssituation för hantverkare. Företagare har med hjälp av ROT fått nya uppdrag och skapat arbetstillfällen. Dessa företagare har betalat in arbetsgivaravgifter, moms och inkomstskatter. Jämfört med flertalet förslag från din regering har ROT-avdraget en hög grad av självfinansiering.

Den Nya Välfärden stöds av uppemot 18 000 företagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Företagarna vill inte att ni ställer ROT-avdraget mot byggandet av nya bostäder. Du och ditt parti säger er värna företagare. Nu är det dags att visa det. Återställ ROT-avdraget till 50 procent av arbetskostnaden.

Vänliga hälsningar,

Patrik Engellau
Ordförande i tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden


Läs våra tidigare företagarkrav här.