Företagarkravet i juni: Sluta överbeskatta bilister!

Magdalena Andersson, sluta överbeskatta bilister!

Den första april höjdes fordonsskatten för nya bilar för tredje gången sedan 2018.
Många bilmodeller som i huvudsak används av företagare har därmed fått fordonsskattehöjningar på 350 procent de senaste tre åren. Många skåpbilar och pickups kostar nu en bit över 25 000 kronor i fordonsskatt årligen. Regeringens mål är att företagare ska gå över till elbilar, men idag finns det inga realistiska alternativ på elbilsmarknaden.

Med höjningen av fordonsskatten följer även ett högre förmånsvärde på förmånsbilar. Regeringen vill inom kort höja förmånsbeloppen för förmånsbilar, oavsett drivmedel eller utsläpp. Höjningen kommer ligga på cirka 30 procent för de flesta bilmodeller.
Höjningen syftar till att fler ska välja bort förmånsbil när kostnaden mellan privata bilar och förmånsbilar utjämnas. Att en tredjedel av förmånsbilarna är Volvos verkar inte bekymra regeringen nämnvärt. Svenska jobb och skatteintäkterna de medför är uppenbarligen inte så viktiga för regeringen.

Straffbeskattningen av fossila bilar och laddhybrider är ogenomtänkta. Det finns tyvärr inga rimliga möjligheter för Sverige att elektrifiera fordonsflottan i nära framtid. Idag saknar elnäten kapacitet i större delen av landet. Laddstolpar är dyra att installera och regeringen har ännu inte aviserat den mångmiljardsatsning som skulle krävas för att erbjuda laddningsmöjligheter för gemene man. Dessutom räknas laddboxar och laddkablar som beskattningsbar utrustning sedan årsskiftet, vilket ytterligare kommer minska elektrifieringstakten. Sverige kommer att vara beroende av fossildrivna bilar ett bra tag framöver.

Tyvärr vill regeringen inte erkänna detta utan fortsätter att straffa de som inte har råd eller kan tillfredsställa sina behov med elbilar. Skatten på drivmedel höjs med konsumentprisindex årligen. Reduktionsplikten, som innebär att andelen biodrivmedel i bränslet måste öka framöver kommer att höja bränslepriserna ytterligare. Den svenska dieseln har redan idag ett lägre energiinnehåll än dieseln i andra EU-länder, vilket innebär en dold kostnad eftersom bilar som tankas i Sverige får en högre förbrukning. Fram till 2030 kommer reduktionsplikten höjas från dagens 4,2 procent för bensin och 21 procent för diesel till 28 procent respektive 66 procent. Detta kommer innebära en rejäl prisökning på drivmedel.

På ritbordet har regeringen en plan för att försämra reseavdraget. Ungefär 300 000 människor riskerar mista rätten till reseavdrag för att de inte har mer än tre mil till jobbet. Myndigheten Trafikanalys beräknar att nära hälften av arbetsresorna i glesbygden kommer förlora rätten till reseavdrag. Hur detta rimmar med ambitionerna om en levande landsbygd är ett mysterium.

Jordens befolkning ökar med över 200 000 människor varje dag. Sveriges regering kan fortsätta beskatta ihjäl svenska bilister, men på global nivå kommer våra ansträngningar knappt vara mätbara. Att sänka Sveriges konkurrenskraft och urholka befolkningens köpkraft leder inte per automatik till en bättre miljö. Snarare är det ett slöseri med resurser som kunde ha gjort mer miljönytta någon annanstans. Vi uppmanar därför dig och din regering att ta ert förnuft tillfånga och sluta överbeskatta bilister.

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden.

Läs mer om Företagarkravet här.