Konkurrenskommissionen: Luleå kommun har köpt skolmat i över 25 år utan konkurrensutsättning

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Luleå kommun för att tidigare ha köpt och fortsätta köpa skol­matsalstjänster utan upphandling där flera företag ges möjlighet att konkurrera.

Luleå kommun beslutade i april 2017 att sluta avtal med Bevista Sunderby AB, utan någon öppen anbudsinfordran där även andra företag kunde vara med och lämna anbud. Avtalet omfattar matsalstjänster för omkring 10 miljoner kronor till den kommunala Kråkbergsskolan som saknar egna lokaler för skol­bespisning.

Kommunen valde att inte använda sig av någon annonserad anbudsinfordran utan beslutade istället teckna avtal direkt med Bevisa Sundeby AB. Detta företag ägs av en lokal folkhögskola, som har anlitats för de aktuella tjänsterna sedan 1992.

Som skäl för att vända sig direkt till Bevista Sunderby AB har kommunen uppgivit att det ändå inte finns några andra aktörer som kan erbjuda de aktuella matsalstjänsterna lokalt. För att göra undantag från kravet på annonsering krävs emellertid att den upphandlande myndigheten kan visa att det föreligger sådana tekniska skäl, att det endast är den utvalda leverantören som kan utföra tjänsten.

Myndigheter är skyldiga att annonsera sina upphandlingar så att alla intresserade leverantörer kan få kännedom om och anpassa sina tjänster till myndighetens aktuella behov. Den brist på konkurrens som nu påstås föreligga torde ytterst beror på att kommunen under lång tid har stängt ute alla andra möjliga aktörer genom att inte annonsera sina upphandlingar, säger Lennart Palm ledamot i Konkurrens­kommissionen. Det finns därför anledning att rikta kritik mot kommunen.

Läs utredningen i sin helhet här.