Ljusdal tecknade olagligt sopavtal värt 5,5 miljoner

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Ljusdals kommun. Expertgruppen kritiserar de avtal som kommunen med Bollnäs kommun avseende förbränning av sopor. Kontraktet, som är värt cirka 5,5 miljoner kronor, skulle enligt kommissionen ha upphandlats i konkurrens. Enligt upphandlingslagen är kommunen skyldig att upprätta ett skriftligt underlag och att annonsera upphandlingen offentligt. På så sätt skulle alla aktörer haft samma möjlighet att delta i upphandlingen. Kommunen gjorde inte någon offentlig upphandling utan tecknade avtal direkt med Bollnäs kommun. Därmed bröt kommunen mot upphandlingslagen. Expertgruppen konstaterar att Ljusdals kommuns agerande har snedvridit konkurrensen.

– Avtalet om sopförbränning står i strid mot upphandlingslagen. Den för lagen och för de bakomliggande EGdirektiven centrala principen om likabehandling har åsidosatts av Ljusdals kommun. Därmed har konkurrensen mellan företagen i renhållningsbranschen snedvridits, framhåller expertgruppen i sin granskning.

– Kommunen var enligt upphandlingslagen skyldig att genomföra en offentlig upphandling. Trots detta valde Ljusdal att teckna avtal direkt med en leverantör. Det finns undantag från lagens krav på offentlig upphandling, men inget av undantagen är tillämpligt i detta fall, säger Sigvard Berglöf, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-014