Lilla Edet tecknade olagligt sopavtal värt 1,5 miljoner

I augusti 2004 undertecknade Lilla Edets kommun och Lidköpings Värmeverk AB ett avtal om att värmeverket ska bränna sopor åt kommunen. Avtalet är värt cirka 1,5 miljoner kronor och gäller till och med sista december 2007. Kommunen får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Enligt expertgruppen har sopavtalet tillkommit på ett olagligt sätt. Kommunen var enligt lag tvungen att gå ut offentligt och annonsera upphandlingen. Det har inte skett utan kommunen tecknade istället avtal direkt med Lidköpings Värmeverk AB. Andra renhållningsföretag fick därmed inte möjlighet att lämna anbud. Enligt expertgruppen har Lilla Edets kommuns agerande snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

Lilla Edets kommuns kontrakt på sopförbränning med Liköpings Värmeverk har tillkommit på ett sätt som strider mot upphandlingslagen framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Lagen om offentlig upphandling har varit i kraft i mer än tio år. Ändå har avtalet ingåtts på ett sätt som strider mot lagen. Det är oacceptabelt. Givetvis måste Lilla Edets kommun agera under lagarna och inte sätta sig över dessa, säger Lennart Palm, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-056