Landstinget förbereder olagliga vårdavtal

Stockholms läns landsting har beslutat att inte upphandla ett antal avtal med privata vårdgivare, trots att lagen om offentlig upphandling kräver det. Istället planerar landstingets politiker att förlänga kontrakten utan ny upphandling, om de bedömer att verksamheten är bra och att kostnaden inte blir för hög. Om landstinget inte kommer överens med vårdgivarna om priset för nästa avtalsperiod, då kommer landstinget att gå ut med offentlig upphandling i konkurrens. Landstingets agerande får nu kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp av erfarna jurister som på initiativ av Den Nya Välfärden granskar konkurrensfrågor. Kommissionen menar att landstingets agerande strider mot lagen om offentlig upphandling.

– Landstingets politiker väljer att inte följa gällande lagar. Istället tecknas kontrakt värda miljontals kronor på fel grunder. Det är givetvis allvarligt. Om landstinget vill att privata vårdgivare ska utföra en viss del av vården måste landstinget behandla alla konkurrenter lika. I detta fall får de sittande vårdgivarna en otillbörlig konkurrensfördel, säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen har granskat Stockholms läns landstings beslut att förlänga avtalet med ett antal externa vårdgivare. Beslutet strider enligt kommissionens bedömning mot lag. Kommissionen kritiserar även landstingets riktlinjer för att göra fler kontraktsförlängningar i strid mot upphandlingslagen. Landstinget favoriserar vissa privata vårdgivare framför andra. Därmed har konkurrensen snedvridits.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-010