Kungsbacka favoriserar Microsoft i strid mot lag

I mars gick Kungsbacka kommun ut med en upphandling av datautrustning. Utrustningen skulle bland annat användas i äldreomsorgen. I förfrågningsunderlaget står det att databaser ska vara av märket Oracle och operativsystemet ska vara Microsoft Windows. Nu får kommunen kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp av erfarna jurister som, på initiativ av Stiftelsen Den Nya Välfärden granskar frågor som rör konkurrenssnedvridning. Kommissionen menar att upphandlingen strider mot lagen om offentlig upphandling.

– När skattemedel används vid offentlig upphandling får en viss produkt eller ett visst varumärke inte gynnas på konkurrenternas bekostnad. Om en viss egenskap är nödvändig ska denna egenskap redovisas i förfrågningsunderlaget och samtliga produkter som uppfyller den efterfrågade egenskapen ska kunna komma i fråga. Lagen innehåller därför ett krav på att likvärdiga produkter alltid ska kunna komma i fråga, förklarar Sigvard Berglöf, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Hade kommunen angivit att operativsystemet ska vara ”Microsoft Windows 2000 eller likvärdigt” hade det möjligen gått rätt till. Nu efterfrågar kommunen datautrustning från två namngivna leverantörer och vägrar samtidigt likvärdiga produkter att komma i fråga. Så får det inte gå till. Kommunen utestänger med sitt agerande andra leverantörer, hävdar Sigvard Berglöf.

Konkurrenskommissionen har granskat Kungsbackas upphandling av datautrustning. Den strider mot upphandlingslagen. Kommunen favoriserar två tillverkare av datautrustning. Kungsbackas agerande riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-015