Krokom anlitar upphandlingskontor i strid mot upphandlingslagen

Krokoms kommun beslutade i februari att köpa konsulttjänster från Östersunds kommun. Kontraktet är värt minst 1,3 miljoner kronor, men kommunen har inte gjort någon upphandling i konkurrens av konsulttjänsterna. Nu får kommunen kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp av erfarna jurister som på initiativ av Stiftelsen Den Nya Välfärden granskar snedvridning av konkurrensen. Kommissionen menar att kommunen har brutit mot upphandlingslagen.

– Det är inte fel att kommuner samarbetar om upphandlingar, men det måste givetvis ske på ett sätt som inte strider mot lag. En kommun kan köpa konsulttjänster utan upphandling i konkurrens om det rör mindre belopp, maximalt cirka 78 000 kronor. Det nu aktuella kontraktet är värt åtminstone 1,3 miljoner kronor. Kommunens köp av tjänster för miljonbelopp strider således mot lagen om offentlig upphandling, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Kommunens konsultavtal strider inte bara mot svensk lagstiftning och svensk rättspraxis, utan även mot EG Romfördragets regler om likabehandling. Genom sitt agerande utestänger kommunen andra leverantörer, hävdar Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen har granskat Krokoms köp av upphandlingstjänster. Genom att kommunen inte gjort en upphandling enligt upphandlingslagen har konkurrensen på marknaden snedvridits.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-06