Kritik mot Gavlegårdarna igen

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, ny kritik mot Gavlegårdarna. I mars 2006 fattade Gavlegårdarna beslut i en upphandling av ett digitalt mätsystem. Kontraktet var värt drygt en miljon kronor och två anbud hade kommit in. I det vinnande anbudet anges priset exklusive garantikostnader, medan den förlorande leverantören anger priset inklusive garantin. Emellertid är att det vinnande anbudets priskonstruktion otillåten enligt anbudsunderlaget. Dessutom verkar kommunen inte alls räknat in garantikostnaden vid beslutet, varför det förlorande anbudet sannolikt egentligen är det billigaste. Gavlegårdarnas agerande har snedvridit konkurrensen på marknaden.

Gavlegårdarnas upphandling strider mot principen om likabehandling samt mot förbudet att efterge obligatoriska skallkrav, framhåller expertgruppen i sin granskning.

Offentliga upphandlingar ska gå rätt till. Så har inte skett i det här fallet. Att inte räkna in samtliga kostnader i ett anbuds pris är givetvis helt fel. Det kan, självklart, bero på den mänskliga faktorn, på slarv. Inte desto mindre är upphandlingen genomförd i strid mot lag, säger G Rune Berggren, ledamot i expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-05