Kravet på kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling stoppas

En av regeringens stora reformförslag har varit att införa krav på kollektivavtalsenliga villkor i offentliga upphandlingar, vilket har fått massiv kritik, inte minst från Den Nya Välfärden. I dag beslutade riksdagen att rösta nej till regeringens arbetsrättsliga krav vid upphandlingar. Det är ett glädjande besked för svenska företag och arbetstagare.

Vi har ingenting emot krav på kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling. Regeringens förslag om att kunna ställa kollektivavtalsenliga lönekrav är emellertid så illa utformat att det antingen riskerar att strida mot EU-rätten eller innebära att svenska företag kommer att diskrimineras i förhållande till sina utländska konkurrenter vid offentlig upphandling i Sverige.

Orsaken till detta är att den svenska lönebildningsmodellen bygger på förhandlingslösningar mellan arbetsmarknadens parter istället för fasta, lagstadgade minimilöner. Eftersom det i svensk rätt inte finns någon lag om minimilöner tvingas de upphandlande myndigheterna, i enlighet med regeringens förlag, var för sig bedöma vad som utgör gällande löneläge inför sina upphandlingar och kommer i så fall att överta arbetsmarknadsparternas löneförhandlingsansvar.

Det är ett mycket illa genomtänkt beställningsverk från vissa LO-fackförbund som ministern nu har fått bakläxa på från riksdagen.

Den Nya Välfärdens arbete för ett bättre företagarklimat ger resultat!

Läs vår remiss om regeringens förslag här.