Konkurrenskommissionen: Telge Fastigheter använde en olovlig konkurrensbegränsning vid städupphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Telge Fastigheter för att ha begränsat konkurrens­förut­sättningarna genom ett olagligt minimipriskrav.

Södertälje kommuns kommunala fastighetsbolag Telge Fastigheter genomförde våren 2017 en upphandling av städtjänster. Upphand­lingen, där bolaget biträddes av det kommunala inköpsbolaget, var utformad så att anbudspriser under ett visst minimipris (s.k. golvpris) inte skulle ge några konkurrensmässiga fördelar.

– Problemet med minimipriser är att de begränsar leverantörernas möjligheter att fritt utforma sitt anbud, säger Inger Ridderstrand-Linderoth ordförande i Konkurrenskommissionen. Detta gör att anbudsgivare med en effektiv verksamhet hindras från att fullt ut konkurrera med sina priser. Golvprisvillkor har därför ansetts strida mot lagen, enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

– Telge Fastigheter har försvarat kravet med att man bland annat ville säker­ställa rimliga löner för personalen. Lagen ger i detta avseende möjlighet att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor, men det har Telge Fastigheter inte gjort. Istället har bolaget valt ett olagligt krav som överhuvudtaget inte medför någon garanti om bättre villkor för personalen. Det finns därför anledning att rikta kritik mot Telge Fastigheter för att begränsa konkurrensen, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Förvaltnings­rätten i Stockholm har i dom konstaterat att upphandlingsvillkoren strider mot lag och att upphandlingen därför ska göras om.

Utredningen kan läsas här.